~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Monday, January 9, 2012

Goodbye OK - 티아라(T-ARA)

HANGUL
YEAH T-ARA IT’S BACK AGAIN
GOODBYE IT’S OKAY

너의 입술이 자꾸만 떨려왔어
그때 난 이별을 예감했어
자꾸 비는 하염없이 내리고
내 눈물도 따라 흐르고

비틀비틀비틀 가슴이 휘청거린다
주륵주륵주륵 빗물이 나를 때린다
난 괜찮을거야 멀쩡할거야
이별따윈 모를거야

이렇게GOODBYE잘가GOODBYE
그래GOODBYE그냥 돌아서 버릴래
난 너무 아파 모두 갚아 줄게
차라리 가버려

RAP)
내가 잘할게라고 나 말은 안할게
니 마음 변했어 벌써
나 지금 또 울고 있어PLEASE DON’T GO

너를 만약에 첨부터 몰랐다면
이런 이별은 없을거였어
니 문자도 이젠 지워야겠지
니 기억도 다 잊어야지

두근두근두근 떨렸던 마음도GOODBYE
부들부들부들 떨렸던 슬픔도GOODBYE
난 괜찮을거야 멀쩡할거야
이별따윈 모를거야

이렇게GOODBYE잘가GOODBYE
그래GOODBYE그냥 돌아서 버릴래
난 너무 아파 모두 갚아 줄게
차라리 가버려

눈물뿐인 기억 상처뿐인 추억
그런 사랑 나도 싫어
찾아오지 말아 전화하지 말아
다신 나를 찾지마 가버려

결국 또 난CRY눈물이CRY
가슴도CRY자꾸 울고만 있는데
lie 다 거짓말
지금 한 말 제발 꿈이라 말해줘

GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY

ROMANIZATION
YEAH T-ARA IT’S BACK AGAIN
GOODBYE IT’S OKAY

No eui ib su ri ja ku man tol ryo wa so
Ge tae nan i byo rel ye gam hae so
Ja ku bi nen ha yom ob si nae ri go
Nae nun mul do ta ra he re go

Bi thel bi thel bi thel ga se mi hwi chong go rin da
Ju rek ju rek ju rek bit mu ri na rel tae rin da
Nan gwaen cha nel go ya mol jong hal go ya
i byol ta win mo rel go ya

i roh gé GOODBYE jal ga GOODBYE
Ge rae GOODBYE ge nyang do ra so bo ril lae
Nan no mu a pha mo du ga pha jul gé
Cha ra ri ga bo ryo

RAP)
Nae ga jal hal gé ra go na ma ren an hal gé
Ni ma em byon hae so bol so
Na ji gem to ul go i so PLEASE DON’T GO

No rel man ya gé chom bu tho mol lat da myon
i ron i byo ren ob sel go yo so
Ni mun ja do i jén ji wo ya gét ji
Ni gi ok do da i jo ya ji

Du gen du gen du gen tol ryot don ma em do GOODBYE
Bu del bu del bu del tol ryot don sel phem do GOODBYE
Nan gwaen cha nel go ya mol jong hal go ya
i byol ta win mo rel go ya

i roh gé GOODBYE jal ga GOODBYE
Ge rae GOODBYE ge nyang do ra so bo ril lae
Nan no mu a pha mo du ga pha jul gé
Cha ra ri ga bo ryo

Nun mul pu nin gi ok sang cho pu nin chu ok
Ge ron sa rang na do si ro
Cha ja o ji ma ra jon hwa ha ji ma ra
Da sin na rel chat ji ma ga bo ryo

Gyol guk to nan CRY nun mu ri CRY
Ga sem do CRY ja ku ul go man it nen dé
LIE da go jit mal
Ji gem han mal jé bal ku mi ra mar hae jwo

GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY
DON’T SAY GOOD BYE
GOODBYE IT’S OKAY

Cry Cry - 티아라 (T-ARA)

HANGUL
HEY T-ARA
새빨간 장미처럼
가시같은 말로 날 찌른 너 UH UH
넌 마치 문신처럼
지우려 할수록 깊게 패여 UH UH

CRY CRY CAN’T YOU SEE THE MUSIC
불꽃처럼 뜨겁게YOU’RE MA BOY

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
슬픔에 빠진 내 두눈을 봐UH UH
붉은 태양보다 더 뜨겁게
사랑했던 나를 울리지마AH AH LET’S GO

BREAK IT COME ON COME ON YO
MAKE IT! COME ON COME ON YO
TAKE IT! COME ON COME ON COME ON

난 중독된것처럼
그리워하고 또 그리워해
넌 마치 감옥처럼
니안에 날 가둬버렸나봐 UH UH

CRY CRY CAN’T YOU SEE THE MUSIC
불꽃처럼 뜨겁게YOU’RE MA BOY

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
슬픔에 빠진 내 두눈을 봐UH UH
붉은 태양보다 더 뜨겁게
사랑했던 나를 울리지마AH AH LET’S GO

UH UH YEAH LET’S DANCE
DEEP IN YOU’RE EYES

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
슬픔에 빠진 내 두눈을 봐UH UH
붉은 태양보다 더 뜨겁게
사랑했던 나를 울리지마AH AH

제발 나를 떠나가지 말아
돌아온단 니 말 믿지 않아UH UH
붉은 태양보다 더 뜨겁게
사랑했던 나를 울리지마AH AH LET’S GO

BREAK IT COME ON COME ON YO
MAKE IT! COME ON COME ON YO
TAKE IT! COME ON COME ON COME ON

T-ARA TIME TO LOVE 쉿!

ROMANIZATION
HEY T-ARA
Sae pal gan jang mi cho rom
Ga si ga then mal lo nal ji ren no UH UH
Non mi chi mun sin cho rom
Ji u ryo hal su rok giph gé phae yo UH UH

CRY CRY CAN’T YOU SEE THE MUSIC
Bul kot cho rom te gob gé YOU’RE MA BOY

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
Sel phe mé pa jin nae du nu nel bwa UH UH
Bul gen thae yang bo da do te gob gé
Sa rang haet don na rel ul li ji ma AH AH LET’S GO

BREAK IT COME ON COME ON YO
MAKE IT! COME ON COME ON YO
TAKE IT! COME ON COME ON COME ON

Nan jung dok dwein got cho rom
Ge ri wo ha go to ge ri wo hae
Non ma chi gam ok cho rom
Ni a né nal ga dwo bo ryot na bwa UH UH

CRY CRY CAN’T YOU SEE THE MUSIC
Bul kot cho rom te gob gé YOU’RE MA BOY

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
Sel phe mé pa jin nae du nu nel bwa UH UH
Bul gen thae yang bo da do te gob gé
Sa rang haet don na rel ul li ji ma AH AH LET’S GO

UH UH YEAH LET’S DANCE
DEEP IN YOU’RE EYES

BABY CAN’T YOU SEE THAT LOOK AT MY EYES
Sel phe mé pa jin nae du nu nel bwa UH UH
Bul gen thae yang bo da do te gob gé
Sa rang haet don na rel ul li ji ma AH AH

Jé bal na rel to na ga ji ma ra
Do ra on dan ni mal mid ji a na UH UH
Bul gen thae yang bo da do te gob gé
Sa rang haet don na rel ul li ji ma AH AH LET’S GO

BREAK IT COME ON COME ON YO
MAKE IT! COME ON COME ON YO
TAKE IT! COME ON COME ON COME ON

T-ARA TIME TO LOVE swit!

니가 뭔데 (How Dare You) (DJ Clazzi Remix) - 레드애플(LEDApple)

HANGUL
UH UH UH UH UH
YEAH LET ME HOLD IT DOWN
THIS IS A BEAUTIFUL PERFECTION
LED APPLE PERFECTION

나만 또 혼자 되었고
너는 또 웃고 있는걸
뭐야 (뭐야) 뭐야
앞에서 울지 않을래
뒤에서 욕도 안 할래
그래 (그래) 그래

RAP)
너라는 사람을 믿고
사랑을 했고
모든 걸 다 줬더니 사라져
내 마음을 가지고
너 땜에 웃음 짓던 내 얼굴엔
헛웃음만 가득해
적당히 부탁해 제발 말없이 가줄래

습뚜르르 습뚜르르 습뚜르르
너보다 괜찮아
습뚜르르 습뚜르르
미안하지만

니가 뭔데 날 갖고 노는데
뭔데 날 떠나 가는데
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY멀리 떠나가
니가 떠나 힘들어 할거란 그런
착각 하지마

습뚜르르 습뚜르르 (X2)
그런 착각 하지마 (X2)
AH AH AH AH AH

뭐라고 말도 못하고
다시는 보지 말자고
뭐야 뭐야
내가 그렇게 우스워 보인 거야
니 말은 듣지 않을래
잘가란 말도 안 할래
그래 그래 어때

RAP)
너 땜에 웃음 짓던
내 얼굴엔 헛웃음만 가득해
적당히 부탁해
제발 말없이 가줄래
웃기지마 니 말 따윈 듣듣듣듣듣듣듣

니가 뭔데 날 갖고 노는데
뭔데 날 떠나 가는데
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY멀리 떠나가

RAP)
습뚜르르 습뚜르르
달콤했던 말들은
모든 게 사탕발림
습뚜르르 습뚜르르
널 믿었던 내 모습이
너무나도 한심해
차라리 편해졌어
그대로 니 갈길 가
다시는 너를 찾아
갈 일 없을 테니까
하나만 알고 가 너 혹시
내가 생각나 예~

니가 뭔데 날 갖고 노는데
뭔데 날 떠나 가는데
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY멀리 떠나가
니가 떠나 힘들어 할거란
그런 착각 하지마
SORRY I’M SORRY BREAK BREAK BREAK IT

니가 뭔데 날 갖고 노는데
뭔데 날 떠나 가는데
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY멀리 떠나가
니가 떠나 힘들어 할거란
그런 착각 하지마
SORRY I’M SORRY BREAK BREAK BREAK IT DOWN

ROMANIZATION
UH UH UH UH UH
YEAH LET ME HOLD IT DOWN
THIS IS A BEAUTIFUL PERFECTION
LED APPLE PERFECTION

Na man to hon ja dwei ot go
No nen to ut go it nen gol
Mwo ya (mwo ya) mwo ya
A phé so ul ji a nel lae
Dwi é so yok do an hal lae
Ge rae (ge rae) ge rae

RAP)
No ra nen sa ra mel mid go
Sa rang el haet go
Mo den gol da jwot do ni sa ra jyo
Nae ma e mel ga ji go
No tae mé u sem jit don nae ol gu rén
Hot u sem man ga dek hae
Jok dang hi bu thak hae jé bal mar ob si ga jul lae

Seb tu re re seb tu re re seb tu re re
No bo da gwaen cha na
Seb tu re re seb tu re re
Mi an ha ji man

Ni ga mwon dé nal gat go no nen dé
Mwon dé nal to na ga nen dé
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY mol li to na ga
Ni ga to na him de ro hal ko ran
Ge ron chak gak ha ji ma~

Seb tu re re seb tu re re (X2)
Ge ron chak gak ha ji ma (X2)
AH AH AH AH AH

Mwo ra go mal do mot ha go
Da si nen bo ji mal ja go
Mwo ya mwo ya
Nae ga ge roh gé u se mwo bo in go ya
Ni ma ren ded ji a nel lae
Jal ga ran mal do an hal lae
Ge rae ge rae o tae

RAP)
No tae mé u sem jit don
Nae ol gu rén hot u sem man ga dek hae
Jok dang hi bu thak hae
Jé bal mal ob si ga jul lae
Ut gi ji ma ni mal ta win ded ded ded ded ded ded ded

Ni ga mwon dé nal gat go no nen dé
Mwon dé nal to na ga nen dé
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY mol li to na ga

RAP)
Seb tu re re seb tu re re
Dal khom haet don mal de ren
Mo den gé sa thang bal lim
Seb tu re re seb tu re re
Nol mi dot don nae mo se bi
No mu na do han sim hae
Cha ra ri phyon hae jyo so
Ge dae ro ni gal gil ga
Da si nen no rel cha ja
Gal il ob sel thé ni ka
Ha na man al go ga no hok si
Nae ga saeng gak na YEAH

Ni ga mwon dé nal gat go no nen dé
Mwon dé nal to na ga nen dé
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY mol li to na ga
Ni ga to na him de ro hal ko ran
Ge ron chak gak ha ji ma
SORRY I’M SORRY BREAK BREAK BREAK IT

Ni ga mwon dé nal gat go no nen dé
Mwon dé nal to na ga nen dé
TOO FAR AWAY TOO FAR AWAY mol li to na ga
Ni ga to na him de ro hal ko ran
Ge ron chak gak ha ji ma
SORRY I’M SORRY BREAK BREAK BREAK IT DOWN

어쩌다 마주친 (Run Into You By Chance) - 레드애플(LEDApple)

HANGUL
YEAH E E E E E YESTERDAY (X3) (ALL)

어쩌다 마주 친 그대
숨이 멎어 버린 거야 난
OH OH OH (X2)
그 손이 잡힌 딴 손에
허릴 잡은 딴 손에 나는
OH OH OH STOP

내가 너를 잘못 봤어
한참을 잘못 봤어HEY
새 하얀 얼굴에 속아
아무렇지 않게 내게
전화하는 목소리 난 돌아

어쩌다 마주친 너OH OH OH
믿기엔 너무 아파 내 눈이 본 게 아파
어제와 달라진 너OH OH OH
다시 그 때로 돌아와 내게로 돌아와

YEAH E E E E E YESTERDAY (X2)

U SO B BAD TO ME COME BACK TO YESTERDAY
넌 얼굴이 굳어 버린 채 아무 말도 없어
스냅샷처럼 사라질
시간인 줄 몰랐다니NO OH OH OH STOP

내가 모두 잘못 봤어
모든걸 잘못 봤어HEY
그렇게 믿고만 싶어
아무렇지 않게 너의
전활 받는 내 모습, 난 돌아

어쩌다 마주친 너OH OH OH
믿기엔 너무 아파 내 눈이 본 게 아파
어제와 달라진 너OH OH OH
다시 그 때로 돌아와 내게로 돌아와

I’M SORRY I’M SORRY I’M SORRY
모든걸 너를 탓하지 않을게
부족한 나를 채울게
너를 떠나 보내긴 싫어

OH OH OH OH OH YESTERDAY (X2)

이렇게 다친 나 아OH OH OH
내 맘이 너무 아파 네 모습에 난 아파
어쩌다 마주친 너OH OH OH
어제와 다른 오늘이 난 정말로 아파

YEAH E E E E E YESTERDAY (X2)

ROMANIZATION
YEAH E E E E E YESTERDAY (X3) (ALL)

O jo da ma ju chin ge dae
Su mi mo jo bo rin go ya nan
OH OH OH (X2)
Ge so ni jab hin tan so né
Ho ril ja ben tan so né na nen
OH OH OH STOP

Nae ga no rel jal mot bwa so
Han cha mel jal mot bwa so HEY
Sae ha yan ol gu ré so ga
A mu roh ji an gé nae gé
Jon hwa ha nen mok so ri nan do ra

O jo da ma ju chin no OH OH OH
Mid gi én no mu a pha nae nu ni bon gé a pha
O jé wa dal la jin no OH OH OH
Da si ge tae ro do ra wa nae gé ro do ra wa

YEAH E E E E E YESTERDAY (X2)

U SO B BAD TO ME COME BACK TO YESTERDAY
Non ol gu ri gu do bo rin chae a mu mal do ob so
SNAPSHOOT cho rom sa ra jil
Si ga nin jul mol lat da ni NO OH OH OH STOP

Nae ga mo du jal mot bwa so
Mo den gol jal mot bwa so HEY
Ge roh gé mid go man si pho
A mu roh ji an gé no eui
Jon hwal bad nen nae mo seb nan do ra

O jo da ma ju chin no OH OH OH
Mid gi én no mu a pha nae nu ni bon gé a pha
O jé wa dal la jin no OH OH OH
Da si ge tae ro do ra wa nae gé ro do ra wa

I’M SORRY I’M SORRY I’M SORRY
Mo den gol no rel that ha ji a nel gé
Bu jok han na rel chae ul gé
No rel to na bo nae gin si ro

OH OH OH OH OH YESTERDAY (X2)

i roh gé da chin na a OH OH OH
Nae ma mi no mu a pha né mo se bé nan a pha
O jo da ma ju chin no OH OH OH
O jé wa da ren o ne ri nan jong mal lo a pha

YEAH E E E E E YESTERDAY (X2)