~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Thursday, January 20, 2011

이제 그만 화 풀어요 (With 준범, 현규, 현석)-지나(G.NA)

이제 그만 화 풀어요 - HANGUL
마음에도 없는 말로 싸우고 토라지고
화내도 내 마음 알잖아
좀 더 사랑해달란
그 말 말 말 말 말
따뜻한 말 한마디 달콤한 네 키스 한 번
그걸로 충분해
그 사랑만큼 보여달란
그 말 말 말 말 말

헤어지잔 거짓말 진심 아닌 투정에
아파했었다면
미안해요 난 그대뿐이죠

그대 이제 그만 화 풀어 풀어 풀어요
처음 그날처럼 내 이름 불러 불러요
입 맞추던 떨림 그대로 대로 그대로
다투기엔 사랑할 시간도 부족해
화 풀어요 (화 풀어요) 화 풀어요
그대 그대 화 풀어요 화 풀어요

가끔은 우리 사이 멀어지고  바쁘고
싫증이 난대도
이 사랑만큼 영원하단
그 말 말 말 말 말
네가 싫단 거짓말
차가운 내 말들에
아파했었다면
미안해요 난 그대뿐이죠

그대 이제 그만 화 풀어 풀어 풀어요
처음 그날처럼 내 이름 불러 불러요
입 맞추던 떨림 그대로 대로 그대로
다투기엔 사랑할 시간도 부족해 화 풀어요
사랑해 (사랑해) 미안해 또 고마워
사랑하면 더 많이 해야 할 말 (해야 할 말)

늘 지금처럼 사랑해 사랑 사랑해
그대 함께라면 매일 매일이 꿈같죠
두근대는 설렘 이대로 대로 이대로
내 삶 속에 주인공은 그대뿐이죠
사랑해요 (사랑해요) 사랑해요
그대 그대 사랑해요
우리 사랑해요

i jé ge man hwa phu ru yo – ROMANIZATION
Ma e mé do ob nen mal lo sa u go tho ra ji go
Hwa nae do nae ma em al ja na
Jom do sa rang hae dal lan
Ge mal mal mal mal mal
Ta tet han mal han ma di dal kom han né ki se han bon
Ge gol lo jung bun hae
Ge sa rang man kem bo yo dal lan
Ge mal mal mal mal mal

Hé o ji jan go jit mal jin sim a nin thu jong é
A pha hae sot da myon
Mi an hae yo nan ge dae pu ni jyo

Ge dae i jé ge man hwa phu ro phu ro phu ro yo
Cho em ge nal cho rom nae i rem bul lo bul lo yo
ib mat chu don tol rim ge dae ro dae ro ge dae ro
Da thu gi én sa rang hal si gan do bu jok hae
Hwa phu ro yo (hwa phu ro yo) hwa phu ro yo
Ge dae ge dae hwa phu ro yo hwa phu ro yo

Ga ke men u ri sa i mo ro ji go ba pe go
Sil jeng i nan dae do
i sa rang man kem yong won ha dan
Ge mal mal mal mal mal
Né ga sil dan go jit mal
Cha ga un nae mal de ré
A pha hae sot da myon
Mi an hae yo nan ge dae pu ni jyo

Ge dae i jé ge man hwa phu ro phu ro phu ro yo
Cho em ge nal cho rom nae i rem bul lo bul lo yo
ib mat chu don tol rim ge dae ro dae ro ge dae ro
Da thu gi én sa rang hal si gan do bu jok hae hwa phu ro yo
Sa rang hae (sa rang hae) mi an hae to go ma wo
Sa rang ha myon do ma ni hae ya hal mal (hae ya hal mal)

Nel ji gem cho rom sa rang hae sa rang sa rang hae
Ge dae ham ké ra myon mae il mae il i kum gath jyo
Du gen dae nen sol lém i dae ro dae ro i dae ro
Nae sal so gé ju in gong en ge dae pu ni jyo
Sa rang hae yo (sa rang hae yo) sa rang hae yo
Ge dae ge dae sa rang hae yo
U ri sa rang hae yo

Credits: Julia Chen (CherryBerryEnt) @KpopStarLyrics

No comments:

Post a Comment