~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my




KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^



Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICS



From Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Monday, September 19, 2011

Crying - (Infinite H ft. Baby Soul) 인피니트(Infinite)

HANGUL
얼마나 더 울어야 우리 추억이
빗물에 기억 번지나요 ?
역시 안되나봐요
그대 올까봐 난
창문을 닫지 못해 너를 그려

I CRYING I CRYING I CRYING
그대 원한다면
I'LL FLYING I'LL FLYING I'LL FLYING
I'LL FLYING

RAP)
파란새벽 니 꿈에서나 깨어 났지
만 쉽게나 눈뜨지 못하네
행복하게 웃고있는
꿈속과는 다르게
머리속 지우개 (please again)
현실에서 넌 깨끗하게 지워져 버리네
눈 뜨게 되면 또 난 혼자 있게돼
(눈물 삼키곤해
없는 널 찾게돼)
이런나 같잖아 보여도 난 괜찮아
이렇게 니가 아니 비가 오면 난
느껴져 바닥에 떨어져 가는 빗방울속
니 모습다 부숴져
(왜) 고인 빗물속 니 모습은 여전해

RAP)
생각에 잠기고 어둠이 내린날
당신이 깃든 방울도 내릴것 같아
그대한 사람과 한 사랑도 내릴까
찾다 보면 목까지 차 올라
비탄에 혼란과 잠겨
비참한 눈물만이 당겨
일상을 꿈의 연속으로 안겨 줬던
사진속 갇힌 미소만이 반겨
유리심장 깨질까 포장해 감싸고
이세상 별빛과 어울어진 너를 보면
무한이 지연된 아픔에 얼룩 절대
지우지 못해 절대 비우지 못해

얼마나 더 울어야 우리 추억이
빗물에 기억 번지나요 ?
역시 안되나봐요
그대 올까봐 난
창문을 닫지 못해 너를 그려

I CRYING I CRYING I CRYING
그대 원한다면
I'LL FLYING I'LL FLYING I'LL FLYING
I'LL FLYING

RAP)
빗소리에 묻어가는 나의 비
먼곳임에 떠나가는 너의 뒤
끝이없는 터널처럼 막막해
우리사인 건널수 없는 망망대해
너를 쉽게 놓아주지 못한 죄
나는 깊게 모두 감춘 눈물이 되
너와 난 끊을 수 없는 끈
하지만 넘을수 없던 벽
이세상에 사라진 목소리 담아
내몸안에 그댄 손이 닿지 않아
서로에게 가려진 막을 거둬
그대에게 가는 길을 막는 벽을 넘어
절었던 너와나 사이의 박자
이제라도 맞춰보려 위로 올라가
하늘이 흘린 나 눈물과 떨어져
니숨을 조인 이 세상과 멀어져CRY

혼자 남은 우리 기억
보이지 않죠 나
그대 어디에 있나요?
내게 돌아오길 바래
견딜수 없죠 난
그대가 보이네요

I CRYING OH~
I'LL FLYING OH~
I CRYING~

ROMANIZATION
Ol ma na do u ro ya u ri chu o gi
Bit mu ré gi ok bon ji na yo
Yok si an dwei na bwa yo
Ge dae ol ka bwa nan
Chang mu nel dad ji mot hae no rel ge ryo

I CRYING I CRYING I CRYING
Ge dae won han da myon
I'LL FLYING I'LL FLYING I'LL FLYING
I'LL FLYING

RAP)
Pha ran sae byok ni ku mé so na kae o nat ji
Man swib gé na nun te ji mot ha né
Haeng bok ha gé ut go it nen
Kum sok gwa nen da re gé
Mo ri sok ji u gae (PLEASE AGAIN)
Hyon si ré so non kae keth ha gé ji wo jyo bo ri né
Nun te gé dwei myon to nan hon ja it gé dwae
(nun mul sam khi gon hae
ob nen nol chat gé dwae)
i ron na gath ja na
Bo yo do nan gwaen cha na
i roh gé ni ga a ni bi ga o myon nan
Ne kyo jyo ba da gé to ro jyo ga nen bit bang ul sok
Ni mo seb da bu swo jyo
(Wae) go in bit mul sok ni mo se ben yo jon hae

RAP)
Saeng ga gé jam gi go o du mi nae rin nal
Dang sin i git den bang ul do nae ril got ga tha
Ge dae han sa ram gwa han sa rang do nae ril ka
Chat da bo myon mok ka ji cha ol la
Bi tha né hon ran gwa jam kyo
Bi cham han nun mul ma ni dang gyo
il sang el kum eui yon so ge ro an gyo jwot don
Sa jin sok gad hin mi so ma ni ban gyo
Yu ri sim jang kae jil ka pho jang hae gam sa go
i sé sang byol bit gwa o u ro jin no rel bo myon
Mu han i ji yon dwein a phe mé ol luk jol dae
Ji u ji mot hae jol dae bi u ji mot hae

Ol ma na do u ro ya u ri chu o gi
Bit mu ré gi ok bon ji na yo
Yok si an dwei na bwa yo
Ge dae ol ka bwa nan
Chang mu nel dad ji mot hae no rel ge ryo

I CRYING I CRYING I CRYING
Ge dae won han da myon
I'LL FLYING I'LL FLYING I'LL FLYING
I'LL FLYING

RAP)
Bit so ri é mu do ga nen na eui bi
Mon got i mé to na ga nen no eui dwi
Ke thi ob nen tho nol cho rom mak mak hae
U ri sa in gon nol su ob nen mang mang dae hae
No rel swib gé noh a ju ji mot han jwei
Na nen giph gé mo du gam chun nun mu ri dwei
No wa nan ken hel su ob nen ken
Ha ji man no mel su ob don byok
i sé sang é sa ri jin mok so ri da ma
Nae mom a né ge daen son i dah ji a na
So ro é gé ga ryo jin ma gel go dwo
Ge dae é gé ga nen gi rel mak nen byo gel no mo
Jo rot don no wa na sa i eui bak ja
i jé ra do mat chwo bo ryo wi ro ol la ga
Ha ne ri hel rin na nun mul gwa to ro jyo
Ni su mel jo in i sé sang gwa mo ro jyo CRY

Hon ja na men u ri gi ok
Bo i ji an jyo na
Ge dae o di é it na yo
Nae gé do ra o gil ba rae
Gyon dil su ob jyo nan
Ge dae ga bo i né yo

I CRYING
I'LL FLYING OH
I CRYING

Credits: JooTan(ROM) @KPopStarLyrics

No comments:

Post a Comment