~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Monday, October 17, 2011

내 남자친구에겐 - 씨리얼 (C-Real)

HANGUL
AY YOU KNOW WHAT
I'VE BEEN HIDING MY HEART FROM YOU
YOU SHOULD KNOW BY NOW
HOW I FEEL INSIDE HOW I FEEL INSIDE

점점 너를 좋아 해
정말 이러면 안 되는데
넌 내 남자친구의 친군데
이럴 땐 어떡해야 하는데

처음 셋이 만날 땐
아무 느낌이 없었는데
두 번 세 번 네 번을 보게 돼
너에게 몰래 눈이 가는데

(HEY BABY 너도 나와 같니)
나처럼 떨리고 두근 거리니
(내게 먼저 얘기 해 줘)
얘기 해 줘OH BABY

(못됐나 봐 그런가 봐)
나 이상하게 너를 욕심 내
(어린가 봐 그런가 봐)
다 나 때문에 두 사람의 사인 멀어질 텐데
(누구보다 니가 좋아)
아무 것도 필요 없어 너만 있으면 돼
(그렇지만 말 못 하지 난)
내 남자친구에겐

답답하고 불안 해
너의 번호를 누르게 돼
서로 짧은 인사 나눈 뒤에
어색한 침묵만이 흐르네

혹시 내 맘 아는지
아님 모른 척 하는 건지
물어 보고 싶어 걸었는데
입술이 움직이지 않는데

(HEY BABY 너도 나와 같니)
나처럼 안 보면 보고 싶은지
(내게 먼저 얘기 해 줘)
얘기 해 줘OH BABY

(못됐나 봐 그런가 봐)
나 이상하게 너를 욕심 내
(어린가 봐 그런가 봐)
다 나 때문에 두 사람의 사인 멀어질 텐데
(누구보다 니가 좋아)
아무 것도 필요 없어 너만 있으면 돼
(그렇지만 말 못 하지 난)
내 남자친구에겐

OH 이러는 날 내
남자친구가 안다면
그때는 날
얼마나 미워할 까

(못됐나 봐 그런가 봐)
나 이상하게 너를 욕심 내
(어린가 봐 그런가 봐)
다 나 때문에 두 사람의 사인 멀어질 텐데
(누구보다 니가 좋아)
아무 것도 필요 없어 너만 있으면 돼
(그렇지만 말 못 하지 난)
내 남자친구에겐

ROMANIZATION
AY YOU KNOW WHAT
I'VE BEEN HIDING MY HEART FROM YOU
YOU SHOULD KNOW BY NOW
HOW I FEEL INSIDE
HOW I FEEL INSIDE

Jom jom no rel joh a hae
Jong mal i ro myon an dwei nen dé
Non nae nam jam chin gu eui chin gun dé
i rol taen o tok hae ya ha nen dé

Cho em sé si man nal taen
A mu ne ki mi ob sot nen dé
Du bon sé bon né bo nel bo gé dwae
No é gé mol lae nu ni ga nen dé

(HEY BABY no do na wa gat ni)
Na cho rom tol ri go du gen go ri ni
(Nae gé mon jo yae gi hae jwo)
Yae gi hae jwo OH BABY

(Mot dwaet na bwa ge ron ga bwa)
Na i sang ha gé no rel yok sim nae
(O rin ga bwa ge ron ga bwa)
Da na tae mu né du sa ram eui sa in mo ro jil thén dé
(Nu gu bo da ni ga joh a)
A mu got do phi ryo ob so no man i se myon dwae
(Ge roh ji man mal mot ha ji nan)
Nae nam ja chin gu é gén

Dab dab ha go bu ran hae
No eui bon ho rel nu re gé dwae
So ro jal ben in sa na nun dwi é
O saek han chim muk ma ni he re né

Hok si nae mam a nen ji
A nim mo ren chok ha nen gon ji
Mu ro bo go si pho go rot nen dé
ib su ri um ji gi ji an nen dé

(HEY BABY no do na wa gat ni)
Na cho rom an bo myon bo go si phen ji
(Nae gé mon jo yae gi hae jwo)
Yae gi hae jwo OH BABY

(Mot dwaet na bwa ge ron ga bwa)
Na i sang ha gé no rel yok sim nae
(O rin ga bwa ge ron ga bwa)
Da na tae mu né du sa ram eui sa in mo ro jil thén dé
(Nu gu bo da ni ga joh a)
A mu got do phi ryo ob so no man i se myon dwae
(Ge roh ji man mal mot ha ji nan)
Nae nam ja chin gu é gén

OH i ro nen nal nae
Nam ja chin gu ga an da myon
Ge tae nen nal
Ol ma na mi wo hal ka

(Mot dwaet na bwa ge ron ga bwa)
Na i sang ha gé no rel yok sim nae
(O rin ga bwa ge ron ga bwa)
Da na tae mu né du sa ram eui sa in mo ro jil thén dé
(Nu gu bo da ni ga joh a)
A mu got do phi ryo ob so no man i se myon dwae
(Ge roh ji man mal mot ha ji nan)
Nae nam ja chin gu é gén

No comments:

Post a Comment