~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Tuesday, November 2, 2010

세상에 소리쳐 - 디셈버(December)

세상에 소리쳐 - HANGUL
어두운 밤길을 비추는 하늘의 별빛도
우리 사랑앞에서 빛을 잃어 버리네요

아이처럼 내팔을 베고서 잠든 그댈보면
그 보다 더 좋은 행복은 없네요

이세상에 그대를 대신할 사람이 내겐 없네요
미안해요 네게 아무것도 난 해준게 없지만

그대에게 이거 하나만은 나 약속할께요
그대와 함께 가는길 어디라도

널 사랑해 세상에 소리쳐 사랑해 하늘향해 외쳐
언제나 너의 그미소가 나를 빛나게해

내 사랑은 세월이 지나도 내게 오직 한사람
저 하늘 멀리 널 사랑한다 외쳐

우리에게 찾아온 우연이 인연을 만들고
이젠 둘도 없은 연인이 되었죠

나 태어나 첨으로 누군가를 위해 난 살아가요
이런내가 바보같다며 나를 놀려도 괜찮아

그대에게 내 모든걸 줘도 한없이 모자라
천번을 넘게 말해도 부족한 말

널 사랑해 세상에 소리쳐 사랑해 하늘향해 외쳐
언제나 너의 그 미소가 나를 빛나게해

내 사랑은 세월이 지나도 내게 오직 한사람
저 하늘멀리 널 사랑한다 외쳐

고마워 나를 사랑해줘서 고마워
내 손을 잡아줘서 난 고마워 너에게

널 사랑해 세상에 소리쳐 사랑해 하늘향해 외쳐
언제나 너의 그 미소가 나를 오 나를 꿈꾸게해

변하지않을 내 사랑을 약속해
===============================
sé sang é so ri chyo - ROMAJA
O du un bam gi rel bi chu nen ha nel eui byol bich do
U ri sa rang a phé so bi chel ob so bo ri né yo

A i cho rom nae pha rel bé go so jam den ge dael bo myon
Ge bo da do joh en haeng bok en ob né yo

i sé sang é ge dae rel dae sin hal sa ra mi nae gén ob né yo
Mi an hae yo né gé a mu got do nan hae jun gé ob ji man

Ge dae é gé i go ha na ma nen na yak sok hal ké yo
Ge dae wa ham ké ga nen gil o di ra do

Nol sa rang hae sé sang é so ri chyo sa rang hae ha nel hyang hae wei chyo
On jé na no eui ge mi so ga na rel bit na gé hae

Nae sa rang en sé wol i ji na do nae gé o jik han sa ram
Jo ha nel mol li nol sa rang han da wei chyo

U ri é gé cha ja on u yon i in yo nel man del go
i jén dul do ob sen yon i ni dwei ot jyo

Na thae o na cho me ro nu gun ga rel wi hae nan sa ra ga yo
i ron nae ga ba bo gath da myo na rel nol ryo do gwaen cha na

Ge dae é gé nae mo den gol jwo do han ob si mo ja ra
Chon bo nel nom gé mal hae do bu jok han mal

Nol sa rang hae sé sang é so ri chyo sa rang hae ha nel hyang hae wei chyo
On jé na no eui ge mi so ga na rel bit na gé hae

Nae sa rang en sé wol i ji na do nae gé o jik han sa ram
Jo ha nel mol li nol sa rang han da wei chyo

Go ma wo na rel sa rang hae jwo so go ma wo
Nae so nel ja ba jwo so nan go ma wo no é gé

Nol sa rang hae sé sang é so ri chyo sa rang hae ha nel hyang hae wei chyo
On jé na no eui ge mi so ga na rel o na rel kum ku gé hae

Byon ha ji a nel nae sa rang el yak sok hae

Credit: Julia Chen (CherryBerryEnt) @KPopStarLyrics
=====================================

1 comment: