~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Thursday, June 23, 2011

Dilemma - 에이트(8Eight)

HANGUL
이게 사랑이라 믿고 싶은데
너는 욕심이라 내게 말하네
어떻게든 널 붙잡고 싶은데OH BABY
너는 그만 좀 놔달라 말하네

넌 아무것도
해줄 수 없어
이기적인 너여서
장식품처럼
너만 위해서
날 가지고 있었어

난 아무것도
필요가 없어
오직 너를 원했어
니가 너라서
사랑을 했어
날 생각한 적 없어

RAP)
사랑을 원하는 여자
사랑을 모르는 남자
같은 단어를 써
봤자 빗나가는 엇박자
감정은 깊어만 가는데
서로를 점점 원하는데
운명은 뒤틀려가
넌 자꾸 멀어져만 가는데
가슴은 똑같이 아파
눈물도 똑같이 쏟는데
사랑 너랑 나랑
건널 수 없는 강 너머에서
다른 하늘을 향해 뛰는 그네
남잔 사랑이라 믿는데
여잔 욕심이라 하네

BABY BOY
지쳐가는 내 맘
여기쯤에서 다
포기할래 나
몰랐어
사랑의 딜레마
이렇게 나를
힘들게 할 걸
비참하게 할 걸

난 아무것도
할 말이 없어
끝내고만 싶어서
귀를 막았어
그만 좀 가줘
더 끌지 좀 말아줘

단 하나라도
니 맘 돌려서
다시 시작 할 건 없겠니
추억 속에서
건져 올려서
날 다시 보게 할 단 하나도

RAP)
추억을 붙잡는 남자
사랑을 지우는 여자
외 길 위에 서서도 등을
지고 걷는 방랑자
사랑을 시작할 땐
왜 모르는 건데
같은 곳을 보는 줄 알지만
실은 그 반대란 걸
끝나고야 깨달어
이젠 서로를 원망해
좋았던 만큼 서로의
가슴을 마구 할퀴어대
해선 안 될 말로 못을 박고
돌아서 다른 곳을 향해
간다 두 귀를 막고

BABY BOY
지쳐가는 내 맘
여기쯤에서 다
포기할래 나
몰랐어
사랑의 딜레마
이렇게 나를
힘들게 할 걸
비참하게 할 걸

이게 사랑이라 믿고 싶은데
너는 욕심이라 내게 말하네
어떻게든 널 붙잡고 싶은데OH BABY
너는 그만 좀 놔달라 말하네

이게 사랑이라 믿고 싶은데
너는 욕심이라 내게 말하네
어떻게든 널 붙잡고 싶은데OH BABY
너는 그만 좀 놔달라 말하네

ROMANIZATION
i gé sa rang i ra mid go si phen dé
No nen yok sim i ra nae gé mal ha né
O toh gé den nol buth jab go si phen dé OH BABY
No nen ge man jom nwa dal la mar ha né

Non a mu got do
Hae jul su ob so
i gi jo gin no yo so
Jang sik phum cho rom
No man wi hae so
Nal ga ji go i so so

Nan a mu got do
Phi ryo ga ob so
O jik no rel won hae so
Ni ga no ra so
Sa rang el hae so
Nal saeng gak han jok ob so

RAP)
Sa rang el won ha nen yo ja
Sa rang el mo re nen nam ja
Ga then dan o rel so
Bwat ja bit na ga nen ot bak ja
Gam jong en gi pho man ga nen dé
So ro rel jom jom won ha nen dé
Un myong en dwi thel ryo ga
Non ja ku mo ro jyo man ga nen dé
Ga se men tok gat chi a pha
Nun mul do tok gat chi sod nen dé
Sa rang no rang na rang
Gon nol su ob nen gang no mo é so
Da ran ha ne rel hyang hae twi nen ge né
Nam jan sa rang i ra mid nen dé
Yo jan yok si mi ra ha né

BABY BOY
Ji chyo ga nen nae mam
Yo gi je m so da
Pho gi hal lae na
Mol la so
Sa rang eui DILEMMA
i roh gé na rel
Him del gé hal gol
Bi cham ha gé hal gol

Nan a mu god do
Hal ma ri ob so
Keth nae go man si pho so
Gwi rel ma ga so
Ge man jom ga jwo
Do keth ji jom ma ra jwo

Dan ha na ra do
Ni mam dol ryo so
Da si si jak hal gon ob gét ni
Chu ok so gé so
Gon jyo ol ryo so
Nal da si bo gé hal dan ha na do

Chu o gel buth jab nen nam ja
Sa rang el ji u nen yo ja
Wei gil wi é so so do deng el
Ji go god nen bang rang ja
Sa rang el si jak hal taen
Wae mo re nen gon dé
Ga then go sel bo nen jul al ji man
Si ren ge ban dae ran gol
Keth na go ya kae da ro
i jén so ro rel won mang hae
Joh at don man khem so ro eui
Ga se mel ma gu hal khwi o dae
Hae son an dweil mal lo mo sel bak go
Do ra so da ren go sel hyang hae Gan da du gwi rel mak go

BABY BOY
Ji chyo ga nen nae mam
Yo gi je m so da
Pho gi hal lae na
Mol la so
Sa rang eui DILEMMA
i roh gé na rel
Him del gé hal gol
Bi cham ha gé hal gol

i gé sa rang i ra mid go si phen dé
No nen yok sim i ra nae gé mal ha né
O toh gé den nol buth jab go si phen dé OH BABY
No nen ge man jom nwa dal la mar ha né

i gé sa rang i ra mid go si phen dé
No nen yok sim i ra nae gé mal ha né
O toh gé den nol buth jab go si phen dé OH BABY
No nen ge man jom nwa dal la mar ha né

Credits: JooTan @KPopStarLyrics

No comments:

Post a Comment