~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Saturday, April 23, 2011

못된 것만 배워서 (Only Learned Bad Things) - 비원에이포(B1A4)

HANGUL
사람들이 보잖아
눈물 좀 닦고
고개 들어봐
미안하다 했잖아
무릎이라도 꿇어보일까
흔한 말실수 갖고
이렇게 울면
내가 뭐가 돼
사랑해 라는 말론
더 이상 너를
달랠 수 없겠어

매일 휴 휴 휴 휴 휴
긴 한숨을 뱉으며
늘 반성해
BABY U U U U U
잘하려고 하는데 안 돼

못된 말만 배워서
못된 짓만 배워서
착한 니 맘 몰라서
뭔가 자꾸만 꼬여 꼬여

아직 철이 없어서
깊은 사랑이 어려워
사랑 그까짓 거
그냥 밀어붙여
생각을 했던 내가
멍청했어

미안해 더 잘할게
더 잘할게
내가 더 잘할게
미안해 화 풀어줘
내가 다 잘못했어

RAP)
반짝반짝 별천지
내 눈에 넌 왕비
이 밤이
다갈 때쯤 알게 된 니 매력
잠궈진 마음 한켠
살포시 불을 지펴
달콤한 목소리
긴 생머리 LIKE 쟈스민

BABY U U U U U
니 가슴이 아프면 난 찢어져
BABY U U U U U
내가 정말 아끼는 넌데

못된 말만 배워서
못된 짓만 배워서
착한 니 맘 몰라서
뭔가 자꾸만 꼬여 꼬여

아직 철이 없어서
깊은 사랑이 어려워
사랑 그까짓 거
그냥 밀어붙여
생각을 했던 내가
멍청했어

어린 내가 자주 하기엔
사랑이란 말이 어색해
미안해 더 잘할게
기껏 이런 뻔한
감동 없는 말만
제발 오 제발
좀 더 날 지켜봐줘
내 노력 니 믿음
그 끝엔 행복만 있어

자 이제 그만 울자
그만 뚝 눈물 닦자
그래 얼마나 좋아
넌 웃을 때 젤 예뻐 예뻐 YEAH

좋은 말만 배워서
좋은 것만 배워서
나도 너를 닮아서
멋진 애인이 될게 OK

오래 오래 갈 거야
어떤 연인보다 오래
사주고 싶은 것
먹이고 싶은 것
산더미처럼 많아
진심이야

사랑해 널 사랑해
널 사랑해
내가 더 사랑해
사랑해 널 사랑해
사랑해 널 사랑해
사랑해 널 사랑해


ROMANIZATION
Sa ram de ri bo ja na
Nun mul jom dak go
Go gae de ro bwa
Mi an ha da haet ja na
Mu reph i ra do ku ro bo il ka
Hen han mal sil su gat go
i roh gé ul myon
Nae ga mwo ga dwae
Sa rang hae ra nen mal lon
Do i sang no rel
Dal lael su ob gé so

Mae il hyu hyu hyu hyu hyu
Gin han su mel bae the myo
Nel ban song hae
BABY U U U U U
Jal ha ryo go ha nen dé an dwae

Mot dwein mal man bae wo so
Mot dwein jit man bae wo so
Chak han ni mam mol la so
Mwon ga ja ku man ko yo ko yo

A jik cho ri ob so so
Gi phen sa rang i o ryo wo
Sa rang ge ka jit go
Ge nyang mi ro bu thyo
Saeng ga gel haet don nae ga
Mong chong hae so

Mi an hae do jal hal gé
Do jal hal gé
Nae ga do jal hal gé
Mi an hae hwa phu ro jwo
Nae ga da jal mot hae so

RAP)
Ban jak ban jak byol chon ji
Nae nu né non wang bi
i ba mi
Da gal tae jem il gé dwein ni mae ryok
Jam gwo jin ma em han khyon
Sal pho si bu rel ji phyo
Dal kom han mok so ri
Gi saeng mo ri LIKE ja se min

BABY U U U U U
Ni ga se mi a phe myon nan ji jo jyo
BABY U U U U U
Nae ga jong mal a ki nen non dé

Mot dwein mal man bae wo so
Mot dwein jit man bae wo so
Chak han ni mam mol la so
Mwon ga ja ku man ko yo ko yo

A jik cho ri ob so so
Gi phen sa rang i o ryo wo
Sa rang ge ka jit go
Ge nyang mi ro bu thyo
Saeng ga gel haet don nae ga
Mong chong hae so

O rin nae ga ja ku ha gi én
Sa rang i ran ma ri o saek hae
Mi an hae do jal hal gé
Gi kot i ron pon han
Gam dong ob nen mal man
Jé bal o jé bal
Jon do nal ji khyo bwa jwo
Nae no ryok ni mi dem
Ge ke thén haeng bok man i so

Ja i jé ge man ul ja
Ge man tuk nun mul dak ja
Ge rae ol ma na joh a
Non u sel tae jél ye po ye po YEAH

Joh en mal man bae wo so
Joh en got man bae wo so
Na do no rel dal ma so
Mot jin ae i ni dweil gé OK

O rae o rae gal go ya
O ton yo nin bo da o rae
Sa ju go si phen got
Mo gi go si phen got
San do mi cho rom ma na
Jin si mi ya

Sa rang hae nol sa rang hae
Nol sa rang hae
Nae ga do sa rang hae
Sa rang hae nol sa rang hae
Sa rang hae nol sa rang hae
Sa rang hae nol sa rang hae
Credits: JooTan 

No comments:

Post a Comment