~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Thursday, July 28, 2011

Beautiful Girl - 틴 탑(Teen Top)

KOREAN
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
내겐 너무 완벽해
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
오직 너만을 위한 이 노래

사랑이란 걸 몰랐어
그저 친구로만 니가 좋았어
남녀사이로
드물게 서로
좋은 친구였잖아
친구들이 내게 물었어
너희둘이 둘이 아무사이 아니냐고
절대아니라고
애길해줘봐도
오해하자나 오 정말

나도 내 맘 모르게
니가 자꾸 예뻐 보이네
이럼 안 되는데
정신차려야해
꿈속에서 깨어나 보지만
니가 내게 미소 지을 때
나는 네게 빠져버리네
YOU'RE MY LITTLE ANGEL
내 맘을 어떡해

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
내겐 너무 완벽해
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
오직 너만을 위한 이 노래

서로 눈빛만 봐도
뭘 하고픈지 아는 너와
그리고 싶은 우리 둘만의
아름다운 동화
남녀사이를
뛰어넘고서
사랑할 수 있을까?
두근두근 거리는
제어불가능 내 심장
함께 있으면 뭘 하든지
너무나도 좋아
두근거림을
들키지 않고
곁에 있을 수 있을까?

나도 내맘 모르게
니가 자꾸 예뻐 보이네
이럼 안 되는데
정신차려야해
꿈속에서 깨어나 보지만
니가 내게 미소 지을 때
나는 네게 빠져버리네
YOU'RE MY LITTLE ANGEL
내 맘을 어떡해

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
내겐 너무 완벽해
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
오직 너만을 위한 이 노래

내 맘 아니 (내 맘을 알까?)
내 맘 아니 (내 맘 아는지)
내 맘 아니 (내 맘을 아는지
모르고 있는지)

내 맘 아니 (내 맘을 알까?)
내 맘 아니 (내 맘 아는지)
내 맘 아니

RAP)
여태껏 망설였던 내 고백
혹시나 친굴 잃는 게 아닐까 고뇌
고민의 꼬리를 물고 늘어져 매일 밤을 보내
뜨거운 태양만이 날 위로해

OH MEN
용길내길 남자답게
그녈가지고 싶다면
이제는 맘다잡게
니 가슴속 깊숙히
묻어뒀던 말을 말해
큐피트의 화살을 날려 사랑을
향해 부르는 노래

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
내겐 너무 완벽해
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
오직 너만을 위한 이 노래

ROMANIZATION
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
Nae gén no mu wan byok hae
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
O jik no ma nel wi han i no rae

Sa rang i ran gol mol la so
Ge jo chin gu ro man ni ga joh a so
Nam nyo sa i ro
De mul gé so ro
Joh en chin gu yot ja na
Chin gu de ri nae gé mu ro so
No heui du ri du ri a mu sa i a ni nya go
Jol dae a ni ra go
Ae gil hae jwo bwa do
O hae ha ja na o jong mal

Na do nae mam mo re gé
Ni ga ja ku ye po bo i né
i rom an dwei nen dé
Jong sin cha ryo ya hae
Kum so gé so kae o na bo ji man
Ni ga nae gé mi so ji el tae
Na nen né gé pa jyo bo ri né
YOU'RE MY LITTLE ANGEL
Nae ma mel o tok hae

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
Nae gén no mu wan byok hae
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
O jik no ma nel wi han i no rae

So ro nun bit man bwa do
Mwol ha go phen ji a nen no wa
Ge ri go si phen u ri dul man eui
A rem da un dong hwa
Nam nyo sa i rel
Twi o nom go so
Sa rang hal su i sel ka
Du gen du gen go ri nen
Jé o bul ga neng nae sim jang
Ham ké i se myon mwol ha den ji
No mu na do joh a
Du gen go ri mel
Del ki ji an go
Gyo thé i sel su i sel ka

Na do nae mam mo re gé
Ni ga ja ku ye po bo i né
i rom an dwei nen dé
Jong sin cha ryo ya hae
Kum so gé so kae o na bo ji man
Ni ga nae gé mi so ji el tae
Na nen né gé pa jyo bo ri né
YOU'RE MY LITTLE ANGEL
Nae ma mel o tok hae

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
Nae gén no mu wan byok hae
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
O jik no ma nel wi han i no rae

Nae mam a ni (nae ma mel al ka)
Nae mam a ni (nae mam a nen ji)
Nae mam a ni
(nae ma mel a nen ji
mo re go it nen ji)

Nae mam a ni (nae ma mel al ka)
Nae mam a ni (nae mam a nen ji)
Nae mam a ni

RAP)
Yo thae kot mang sol yot don nae go baek
Hok si na chin gul il nen gé a nil ka go nwei
Go min eui ko ri rel mil go ne ro jyo mae il ba mel bo nae
Te go un thae yang ma ni nal wi ro hae

OH MEN
Yong gil nae gil nam ja dab gé
Ge nyol ga ji go siph da myon
i jé nen mam da jab gé
Ni ga sem sok giph suk hi
Mu do dwot don ma rel mal hae
CUPID eui hwa sa rel nal ryo sa rang el
Hyang hae bu re nen no rae

BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY BABY BABY BABY
BEAUTIFUL GIRL BABY
BEAUTIFUL GIRL LADY
YOU'RE MY LADY LADY LADY
O jik no ma nel wi han i no rae

Credits: JooTan(ROM) @KPopStarLyrics

No comments:

Post a Comment