~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Thursday, July 28, 2011

손등이 스친다 (Touching The Back Of Our Hands) - 틴 탑(Teen Top)

KOREAN
알고있니 우리 함께 걸을 때
자꾸 손등이 스쳐 지난다
닿았다
다시 멀어진다
그 짧은 시간에도 난 너를
너무나 그리워한다

내 여자친구가 되어줄래 라고 말했어
다신 널 못 볼까봐
망설이며 말했던
겁나는 나의 고백
그 누구도 나만큼
사랑할 순 없을거야
엇갈리는 니 손잡고
걸어가고 싶어

우연일까 아니면 너도 나처럼
다시 한번 스치길 바랄까
닿았다
다시 멀어진다
흔들리는 내 손이 너에게
다시 가까워져간다

내 여자친구가 되어줄래 라고 말했어
다신 널 못 볼까봐
망설이며 말했던
겁나는 나의 고백
그 누구도 나만큼
사랑할 순 없을거야
엇갈리는 니 손잡고
걸어가고 싶어

RAP)
변해가는 시간이
매 순간 더 짧게 느껴져
이제는 너를 보내기가 힘든데
내맘은 애틋한
데 곧 터터질것같애
생각없이 그저 망설이던
너와 스치던 손을 붙잡았어
우리는 말없이 바라봤고
손을 잡은 채로 길을 걸었고
매번 걷던 길이 왜 이리
낯선지 심장박동소리
따라가기만 바쁘고
맘이 빛바래지기 전에
맘을 전해
용기내어 말해볼께
BE MY GIRL NOW

내 여자친구가 되어줄래 라고 말했어
다신 널 못 볼까봐
망설이며 말했던
겁나는 나의 고백
그 누구도 나만큼
사랑할 순 없을거야
엇갈리는 니 손잡고
걸어가고 싶어

RAP)
니가 손을 놓기 전에
수줍은 나의 고백
이젠 내게로COME BACK
나를 꽉 채워줄래
이 손을 놓기 전에
망설여졌던 고백
이젠 너는 내 곁에 있어줘
HOW ABOUT THAT

그 누구도 나만큼
사랑할 순 없을꺼야
엇갈리는 니 손 잡고
걸어가고 싶어

ROMANIZATION
Al go it ni u ri ham ké go rel tae
Ja ku son deng i se chyo ji nan da
Dah at da
Da si mo ro jin da
Ge jal ben si ga né do nan no rel
No mu na ge ri wo han da

Nae yo ja chin gu ga dwei o jul lae ra go mar hae so
Da sin nol mot bol ka bwa
Mang so ri myo mal haet don
Gob na nen na eui go baek
Ge nu gu do na man khem
Sa rang hal sun ob sel go ya
Ot gal li nen ni son jab go
Go ro ga go si pho

U yon il ka a ni myon no do na cho rom
Da si han bon se chi gil ba ral ka
Dah at da
Da si mo ro jin da
Hen del ri nen nae so ni no é gé
Da si ga ka wo jyo gan da

Nae yo ja chin gu ga dwei o jul lae ra go mar hae so
Da sin nol mot bol ka bwa
Mang so ri myo mal haet don
Gob na nen na eui go baek
Ge nu gu do na man khem
Sa rang hal sun ob sel go ya
Ot gal li nen ni son jab go
Go ro ga go si pho

RAP)
Byon hae ga nen si ga ni
Mae sun gan do jal gé ne kyo jyo
i jé nen no rel bo nae gi ga him den dé
Nae ma men ae thet han
Dé god tho tho jil got ga thae
Saeng gak ob si ge jo mang so ri don
No wa se chi don so nel buth ja ba so
U ri nen mal ob si ba ra bwat go
So nel ja ben chae ro gi rel go rot go
Mae bon god don gi ri wae i ri
Nat son ji sim jang bak dong so ri
Ta ra ga gi man ba pe go
Ma mi bit ba rae ji gi jo né
Ma mel jon hae
Yong gi nae o mar hae bol ké
BE MY GIRL NOW

Nae yo ja chin gu ga dwei o jul lae ra go mar hae so
Da sin nol mot bol ka bwa
Mang so ri myo mal haet don
Gob na nen na eui go baek
Ge nu gu do na man khem
Sa rang hal sun ob sel go ya
Ot gal li nen ni son jab go
Go ro ga go si pho

RAP)
Ni ga so nel noh gi jo né
Su ju ben na eui go baek
i jén nae gé ro COME BACK
Na rel kwak chae wo jul lae
i so nel noh gi jo né
Mang so ryo jyot don go baek
i jén no nen nae gyo thé i so jwo
HOW ABOUT THAT

Ge nu gu do na man khem sa rang hal sun ob sel ko ya
Ot gal li nen ni son jab go
Go ro ga go si pho

Credits: JooTan(ROM) @KpopStarLyrics

1 comment: