~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Saturday, October 2, 2010

하나 (One)-샤이니(SHINee)

KOREAN
아침 햇살이 그대와 같아요 조금 유치하겠죠 그래도 난 이런 게 좋은 걸
나를 깨워준 그대 옆에 라면 더 바랄게 없겠죠 이렇게 그댈 보고 싶은 걸

사랑이 어리다고 못할 거라 생각하지 말아요
나를 더 늦기 전에 나 더 크기 전에 잡아줄 수 있죠?

사랑해요 그대만을 저 하늘만큼 정말 그대는 내가 사는 이유인 걸요
그대를 아주 많이 그댈 미치도록 안아주고 싶어
아직 많이 빠른거죠 그런거죠

Rap 그녀의 눈이 마주칠 때마다 내 얼굴에 번지는 미소가
혹시나 그대 마음의 한켠에 닿을까
아스라한 너의 마음 그 속에 아름다운
귓가에 속삭여 널 사랑하는 나의 마음

I'll be taking you, Girl, I know without you
Rap Without you, I miss you, 언제까지나 그대를 원하죠
원하고 바라는 맘, 또 깊어지는 사랑 더 이상 숨길 수 없어 그대는 나인 Girl

내 마음이 그댈 잡고 놓질 않죠 그대도 느껴지나요
나를 Oh 더 늦기 전에 나 더 크기 전에 잡아줄 수 있죠?

아직 그대 마음이 내 곁에 올 수 없는 걸 알아요 근데
그대 하나만 나의 하나라고 불러도 되나요

우리같이 One, two, three, oh! 자 시작해요 그댄 나의 하나죠 나의 전부인걸요
그대를 아주 많이 그댈 미치도록 사랑하고 싶어
이제는 그래도 되죠 그런거죠
그대를 아주 많이 그댈 미치도록 사랑하고 싶어
이제는 그래도 되죠 그런거죠


=========================================
ROMAJA
A chim haet sal ri ge dae wa ga tha yo jo gem yu chi ha gét jyo ge rae do nan i ron gé joh en gol
Na rel kae wo jun ge dae yo phé ra myon do ba ral gé ob gét jyo i roh gé ge dael bo go si phen gol

Sa rang i o ri da go mot hal go ra saeng gak ha ji ma ra yo
Na rel do net gi jo né na do ke gi jo né ja ba jul su it jyo?

Sa rang hae yo ge dae ma nel jo ha nel man kem jong mal ge dae nen nae ga sa nen i yu in gol yo
Ge dae rel a ju ma ni ge dael mi chi do rok a na ju go si pho
A jik ma ni pa ren go jyo ge ron go jyo

Rap
Ge nyo eui nu ni ma ju chil tae ma da nae ol gur é bon ji nen mi so ga
Hok si na ge dae ma em eui han kyo né dah el ka
A se ra han no eui ma em ge so gé a rem da un
Kwit ga é sok sak yo nol sa rang ha nen na eui ma em

I'll be taking you, Girl, I know without you
Rap
Without you, I miss you, on jé ka ji na ge dae rel won ha jyo
Won ha go ba ra nen mam, to gi pho ji nen sa rang do i sang sum gil su ob so ge dae nen na in
Girl

Nae ma em i ge dael jab go noh jil an jyo ge dae do ne kyo ji na yo
Na rel oh do net gi jo né na do ke gi jo né ja ba jul su it jyo?

A jik ge dae ma em i nae gyo thé ul su ob nen gol a ra yo gen dé
Ge dae ha na man na eui ha na ra go bul lo do dwei na yo

U ri gat chi One, two, three, oh! ja si jak hae yo ge daen na eui ha na jyo na eui jon bu
in gol yo
Ge dae rel a ju ma ni ge dael ma chi do rok sa rang ha go si pho
i jé nen ge rae do dwei jyo ge ron go jyo
Ge dae rel a ju ma ni ge dael ma chi do rok sa rang ha go si pho
i jé nen ge rae do dwei jyo ge ron go jyo


credits:Julia Chen @ KpopStarLyrics

No comments:

Post a Comment