~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Wednesday, October 27, 2010

첫눈에... (Snowy Wish) - SNSD (소녀시대)

언제부터였는지 몰라
내 맘 속에 니가 가득해

항상 추웠던 내 작은 맘이
이젠 그대로 따뜻해 졌어요

어쩌면 우리 이토록 둘이 오랜 시간동안
서로를 찾아 헤맸었나봐

곁에 있는 줄도 모르고
혼자 외로워했었나 봐

좀 더 가까이 와서 나를 꼭 안아줄래
그댈 향해 뛰는 내 맘을 전하고파

어제까진 잘 몰랐던 그대 맑은 눈빛이
하얀 눈처럼 포근하게 느껴져

하루 한달 지나고 일년 이년 지나면
서로 신비감은 없어질지 몰라도

왠지 그때쯤엔 둘만 아는 세상이
생길 것만 같은 이 기분

친구 이상은 아니라고
말했던 건 물론 나지만

사실 그때 나는 잘 몰랐던 거야
그대의 진실한 미소를

어쩌면 우리 이토록 둘이 오랜 시간동안
서로를 찾아 헤맸었나 봐

곁에 있는 줄도 모르고
바보처럼 혼자 외로워했나 봐

좀 더 가까이 와서 나를 꼭 안아줄래
그댈 향해 뛰는 내 맘을 전하고파

어제까진 잘 몰랐던 그대 맑은 눈빛이
하얀 눈처럼 포근하게 느껴져

하루 한달 지나고 일년 이년 지나면
서로 신비감은 없어질지 몰라도

왠지 그때쯤엔 둘만 아는 세상이
생길 것만 같은 이 기분

하얗게 변한 거리를 봐요
소복소복 쌓여있는 눈길에

내딛고 싶어 그대 품에 안겨
우리 처음 본 첫눈 위에

좀 더 가까이 와서 나를 꼭 안아줄래
내가 지금 하고픈 말이 있어

참 고마워요 이만큼 사랑해요 이만큼
셀 수 없는 공기만큼 사랑해

하루 한달 지나고 일년 이년 지나면
서로 신비감은 없어질지 몰라도

그렇다고 해도 그럴 수 있어도
계속 그댈 사랑할게 믿어요

그대의 까만 머리가 좋지만
그대의 머리에 눈이 내린대도

왠지 그때쯤엔 둘만 아는 세상이
생길 것만 같은 이 기분

===========================
Chot Nu Né - ROMAJA
On jé bu tho yot nen ji mo la
Nae mam so gé ni ga ga dek hae

Hang sang chu wot don nae ja gen ma mi
i jén ge dae ro ta det hae jyo so yo

O jo myon u ri i tho rok du ri o raen si gan dong an
So ro rel cha ja hé mae sot na bwa

Gyo thé it nen jul do mo re go
Hon ja wei ro wo hae sot na bwa

Jom do ga ka i wa so na rel kok a na jul lae
Ge dael hyang hae twi nen nae ma mel jon ha go pha

O jé ka jin jal mol lat don ge dae mal gen nun bi chi
Ha yan nun cho rom pho gen ha gé ne kyo jyo

Ha ru han dal ji na go il nyon i nyon ji a myon
So ro sin bi ga men ob si jil ji mol la do

Waen ji ge tae je mén dul man a nen sé sang i
Saeng gil got man ga then i gi bun

Chin gu i sang en a ni ra go
Mal haet don gon mul lon na ji man

Sa sil ge tae na nen jal mol lat don go ya
Ge dae eui jin sil han mi so rel

O jo myon u ri i tho rok du ri o raen si gan dong an
So ro rel cha ja hé mae sot na bwa

Gyo thé it nen jul do mo re go
Ba bo cho rom hon ja wei ro wo haet na bwa

Jom do ga ka i wa so na rel kok a na jul lae
Ge dael hyang hae twi nen nae ma mel jon ha go pha

O jé ka jin jal mol lat don ge dae mal gen nun bi chi
Ha yan nun cho rom pho gen ha gé ne kyo jyo

Ha ru han dal ji na go il nyon i nyon ji a myon
So ro sin bi ga men ob si jil ji mol la do

Waen ji ge tae je mén dul man a nen sé sang i
Saeng gil got man ga then i gi bun

Ha yah gé byon han go ri rel bwa yo
So bok so bok sah yo it nen nun gi ré

Nae did go si pho ge dae phu mé an gyo
U ri cho em bon chot nun wi é

Jom do ga ka i wa so na rel kok a na jul lae
Nae ga ji gem ha go phen ma ri i so

Cham go ma wo yo i man kem sa rang hae yo i man kem
Sél su ob nen gong gi man kem sa rang hae

Ha ru han dal ji na go il nyon i nyon ji na myon
So ro sin bi ga men ob so jil ji mol la do

Ge roh da go hae do ge rol su i so do
Gye sok ge dael sa rang hal gé mi do yo

Ge dae eui ka man mo ri ga joh ji man
Ge dae eui mo ri é nu ni nae rin dae do

Waen ji ge tae je mén dul man a nen sé sang i
Saeng gil got man ga then i gi bun

Credit: Julia Chen (CherryBerryEnt) @ KPopStarLyrics

No comments:

Post a Comment